Image

   Ridicarea generala a nivelului national de securitate la incendiu trebuie sa fie scopul si tinta declarata a tuturor factorilor care activeaza in acest domeniu.

Cadrul legislativ

 1. O.M.A.I. nr. 1474 din 12.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta - M.O.885/ 31.10.2006 - Modificat de OMIRA 217/2007
   
 2. LEGEA nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea împotriva incendiilor - M.O.633/ 21.07.2006
   
 3. H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor - M.O.395/ 12.06.2007
   
 4. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor - M.O.216/ 29.03.2007
   
 5. O.M.A.I. nr. 1.435 din 18.09.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila - M.O.814/ 03.10.2006
   
 6. O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor - M.O.79/ 1.02.2007
   
 7. O.M.A.I. nr. 130 25.01.2007 din pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu - M.O.89/ 5.02.2007
   
 8. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu - M.O.210/ 21.05.2007
   
 9. ORDIN nr. 217 din 30 mai 2007 privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta - M.O.382/ 06.06.2007
   
 10. O.M.A.I. nr. 158 din 22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta - M.O.150/ 01.03.2007
   
 11. O.M.A.I. nr. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta - M.O.161/ 07.03.2007
   
 12. O.M.A.I. nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta - M.O.636/ 20.07.2005 Modificat de OMAI 195/2007
   
 13. H.G.R. nr. 1739 din 06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu - M.O.995/ 13.12.2006
   
 14. O.M.A.I. nr. 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta - M.O.599/ 12.07.2005 - Modificat de OMAI 786/2005
   
 15. O.U.G. nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta - M.O.361/ 26.04.2004
   
 16. O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta - M.O.161/ 21.02.2006
   
 17. LEGEA nr. 481 din 8.11.2004 privind protectia civila - M.O.1094/ 24.11.2004- Modificat de Lege 212/2006
   
 18. H.G.R. nr. 560 din 15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda (modificata cu Hotarârea Guvernului nr. 37/2006.) - Modificare în text cu HGR nr. 37/2006
   
 19. H.G.R nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase
   
 20. LEGEA nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957