Image

   In acest moment este esentiala lupta pentru adevarata calitate tradusa in domeniul nostru de activitate printr-o siguranta reala de securitate la incendiu, dusa impreuna de catre toti cei real interesati de acest aspect.

Ce este ASI ?

Asociatia pentru Securitate la IncendiuASI – este o organizatie apolitica, neguvernamentala, non-profit, constituita în vederea îndeplinirii scopurilor sale de natura sociala.

Asociatia este profesionala si este deschisa tuturor celor care activeaza in domeniul securitatii la incendiu.

Scopurile Asociatiei sunt urmatoarele:

 • De a contribui la fundamentarea tehnico – stiintifica si promovarea conceptiilor moderne privind securitatea la incendiu;
   
 • Formarea si dezvoltarea, prin diferite activitati, a unei culturi de securitate la incendiu a populatiei, a mediului preuniversitar si universitar, a specialistilor din diferite domenii tehnice, a autoritatilor publice centrale si locale;
   
 • Prezentarea unei pozitii unitare, competente si coerente a specialistilor din România privind problematica domeniului securitatii la incendiu trimisa spre consultare prin organismele Comisiei Europene si sprijinirea autoritatilor în fundamentarea pozitiei nationale;
   
 • Prezentarea unei pozitii unitare, competente si coerente a specialistilor din domeniul securitatii la incendiu în comisiile de agrementare, standardizare, avizare, autorizare sau atestare, constituite la nivelul diferitelor autoritati centrale sau locale;
   
 • Colaborarea cu specialisti si diverse persoane juridice, din tara sau strainatate, pe tema securitatii la incendiu.

 

 Descarcati :  »  Statutul  A.S.I.
 »  Hotârârea Judecatoreasca de acordare A.S.I. a pers. juridice