Default image

   Infiinţarea în România a unei asociaţii profesionale a tuturor celor care activează în domeniul securitatii la incendiu se impune astăzi ca o necesitate logică.

De ce înfiinţăm ASI ?

Schimbările majore pe care le-a suferit România în ultimii ani au afectat toate domeniile de activitate, inclusiv acela al securităţii la incendiu. În prezent, legislaţia românească în domeniul protecţiei la incendiu se află într-o profundă schimbare. Acest fenomen se produce din mai multe motive:

 • efortul de modernizare al vechii legislaţii şi punerea ei în concordanţă cu noile concepţii şi sisteme de protecţie la foc care au apărut pe piaţa româneasca specifică în perioada ultimilor ani;
 • creşterea nivelurilor de securitate la incendiu ale clădirilor, impuse de societăţile de asigurări;
 • necesitatea aplicării legislaţiei europene privind libera circulaţie a produselor şi a serviciilor în Uniunea Europeană
 • presiunea exercitată de necesitatea adoptării de către România a noii legislaţii europene privind securitatea la incendiu, ca urmare a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană în ianuarie 2007.

Ca urmare, s-au operat o serie de schimbări legislative care au modificat deja radical vechea concepţie de “P.S.I.” (prevenirea şi stingerea incendiilor), atât la nivelul organizării fiecărui operator economic cât şi la nivelul întregii ţări. Astfel, au fost introduse noţiuni şi principii noi (ex: noţiunile de “euroclasă de reacţie la foc”,  “scenariu de securitate la incendiu“, “eurocoduri“, “evaluare a riscului de incendiu” şi multe altele).

Responsabilitatea implementării unui concept eficient de securitate la incendiu a fost trecută în sarcina şi responsabilitatea fiecărui manager (patron) de unitate economică – ceea ce a condus la apariţia în Codul Ocupaţiilor din România a unor noi ocupaţii în acest domeniu.

Toate aceste elemente conturează, din ce în ce mai clar, apariţia şi la noi în ţară a primelor elemente disparate ale noului concept de Management al securităţii la incendiu pe care se bazează astăzi noua abordare a domeniului în ţările avansate şi care permite atingerea unor niveluri deosebite de performanţă în securitatea la incendiu a clădirilor. Ca orice concept nou, de graniţă, Managementul securităţii la incendiu (“fire safety management”) este un concept deosebit de complex, care cuprinde toate laturile necesare unui concept global şi eficient şi, din acest punct de vedere, face apel la cunoştinţe profunde din domenii variate.

Cu toată apariţia acestor noi tendinţe, în România se manifestă încă:

 • o sensibilă rămânere în urmă faţă de modul de abordare a acestor probleme în ţările Europei Occidentale
 • necesitatea unei abordări şi formări profesionale, coerente şi moderne a MSI de către toţi cei implicaţi în utilizarea acestui concept, atât practicieni cât şi legiuitori;
 • lipsa acută a unui cadru organizat de exprimare care să permită  persoanelor care activează în acest domeniu schimbul liber de opinii şi experienţe pozitive.

Iată de ce,  înfiinţarea şi în România a unei asociaţii profesionale a tuturor acelora (persoane fizice şi juridice) care activează în acest domeniu – structurată ca o organizaţie non-profit – şi care să răspundă tuturor dezideratelor de mai sus se impune astăzi fără întârziere şi ca o necesitate logică. Propunem ca această Asociaţie să poarte denumirea de ASI – Asociatia pentru Ssecuritate la Incendiu şi pe această cale îi invităm, pe toţi cei interesaţi, să ni se alăture.


Cine suntem ?

Suntem un grup de iniţiativă, format din practicieni, încrezători în viitorul profesiilor noastre (ca părţi componente ale domeniului de management al securităţii la incendiu) şi în viitorul european al ţării noastre. Consideram că deţinem suficientă experienţă în domeniu care să ne permită acum:

 • să avem o imagine de ansamblu corectă a situaţiei în care se află practicarea acestor activităţi de securitate la incendiu în România de azi;
 • să realizăm şi să recunoaştem întârzierile româneşti în domeniu;
 • să încercăm să schiţăm împreună o serie de soluţii profesional-organizatorice, pe care să le putem promova oficial ca parteneri viabili de dialog şi care să impulsioneze acest domeniu, pe care îl dorim aşezat cât mai curând pe făgaşul marilor şcoli naţionale şi internaţionale de securitate la incendiu;
 • să facem o ofertă deschisă de colaborare tuturor acelora care sunt de acord cu punctul nostru de vedere şi care doresc modernizarea neîntârziată a domeniului nostru de activitate.

 

Ce vrem ?

prin nivelul înalt al profesionalismului membrilor săi, să fim recunoscuţi ca un partener social important şi indispensabil  de către factorii naţionali de decizie în domeniu, cu care să intrăm într-un dialog şi o colaborare interactivă adevărată – în urma căreia să rezulte un progres real pentru domeniul securităţii la incendiu din ţara noastră. Astfel vrem ca:  

 • ASI să devină o organizaţie de profesionişti care, prin asigurarea unui schimb liber şi transparent de opinii,  să poată adopta – în final – poziţii profesionale comune,  recunoscute pe plan naţional şi european;
 • să asigurăm o colaborare permanentă cu autorităţile, pentru rezolvarea – în comun – a problemelor de specialitate;
 • organizaţia să devină – rapid - o autoritate profesională în domeniul managementului securităţii la incendiu în România;
 • prin nivelul de competenţă şi know-how-ul său, ASI să poată propune proiecte de legi şi reglementări în acest domeniu şi, în acelaşi timp, să asigure analiza pertinentă de specialitate pentru legile şi reglementările propuse de alte organisme de stat.
 • să ne preocupăm de diseminarea permanentă a cunoştinţelor, noutăţilor şi a culturii de securitate la incendiu din acest domeniu – în mod organizat, coerent şi transparent - în rândul tuturor acelora  care au activităţi relaţionate cu securitatea la incendiu, obţinând astfel o ridicare generală a nivelului de abordare a acestui subiect în România. În acest scop, ASI:
  • va organiza simpozioane şi conferinţe, cu participarea unor specialişti de renume din ţară şi din străinătate;
  • va organiza expoziţii pentru prezentarea celor mai recente produse şi soluţii tehnice de protecţie la incendiu ale firmelor româneşti şi străine;
  • va organiza cursuri şi centre de formare profesională în domeniul securităţii la incendiu;
  • va edita cursuri şi manuale de specialitate.
 • sa ne coordonăm vocile şi eforturile în vederea intrării cât mai rapide a acestui domeniu de activitate din România pe făgaşul modern european şi internaţional. În acest scop, dorim:
 • să ne racordăm la organizaţiile profesionale similare din străinătate, cu care să avem o colaborare benefică pentru scopul urmărit de noi şi care să permită diseminarea transparentă printre profesioniştii români a celor mai noi teorii şi informaţii mondiale din domeniu;
 • să accesăm programele internaţionale din domeniul securităţii la incendiu, care să ne permită să organizăm laboratoare şi organisme recunoscute internaţional, pentru certificarea şi agrementarea în România a materialelor, produselor, instalaţiilor şi activităţilor din domeniul securităţii la incendiu.
 • Să asigurăm cadrul legal pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei


Pe cine aşteptăm lângă noi ?

 • pe toţi cei implicaţi în domeniu (persoane fizice şi juridice) care simt la fel ca noi: proiectanţi, producători şi distribuitori, executanţi, oameni de exploatare, instalatori, evaluatori de risc de incendiu, verificatori şi experţi, cadre didactice, formatori, foşti şi actuali pompieri şi alţii.
 • pe toţi aceia care cred că împreună vom putea face mai multe şi mai bine decât fiecare singur;
 • pe toţi cei ce vor să “construiască viitorul“ şi nu doar “să critice prezentul”;
 • pe toţi aceia care cred că o abordare directă, profesională şi transparentă este preferabilă exprimării discrete, “printre dinţi” sau “pe la colţuri” a nemulţumirilor profesionale ale fiecăruia şi ale tuturor;
 • pe toţi cei ce au idei şi au nevoie de un cadru organizat pentru a le susţine;
 • pe toţi cei care doresc să aibă acces direct la informaţiile şi doctrinele securităţii la incendiu de pe mapamond, pentru a-şi ridica nivelul profesional.
Vă aşteptăm lângă noi !
In numele grupului de initiativa: Horia Mihai NICOLESCU